KMP

Z RNO-Wiki
(Różnice między wersjami)
m
(Algorytm Knutha-Morrisa-Pratta)
 
(Nie pokazano 11 wersji utworzonych przez 3 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
 
[[Kategoria:Algorytmy tekstowe]]
 
[[Kategoria:Algorytmy tekstowe]]
 +
== Problem wyszukiwania wzorca (WW) ==
 +
Mamy dane słowo T i wzorzec P. Nasze zadanie polega na tym, żeby znaleźć wszystkie pozycje występowania wzorca P w tekście P. Przy czym mówimy, że wzorzec P występuje na i-tej pozycji, wtedy i tylko wtedy, gdy począwszy od i-tej pozycji, wzorzec "pasuje" do tekstu.
 +
 
== Automaty skończone ==
 
== Automaty skończone ==
 
Wyszukiwanie wzorca w tekście można realizować za pomocą pewnych [[DFA|automatów skończonych]].
 
Wyszukiwanie wzorca w tekście można realizować za pomocą pewnych [[DFA|automatów skończonych]].
Linia 7: Linia 10:
 
== Funkcja prefiksowa Knutha ==
 
== Funkcja prefiksowa Knutha ==
  
Dla słowa P[1..n] definiujemy funkcję prefiksową Knutha następująco:
+
Dla słowa P[0..(m-1)] definiujemy funkcję prefiksową Knutha następująco:
<center>
+
  pi[0] = 0
pi[k] = długość najdłuższego prefiksu słowa P[1..(k-1)] będącego sufiksem słowa P[1..k]
+
  pi[k] = długość najdłuższego prefiksu słowa P[0..(k-1)] będącego sufiksem słowa P[1..(k)],  k=1,...,n-1
</center>
+
 
 +
<source lang="cpp">
 +
int  m, k, q, pi[1000001];
 +
char  P[1000001]; // P[] - wzorzec o dlugosci m
 +
 
 +
void CPF() // obliczanie funkcji prefiksowej Knutha
 +
{
 +
        // m = strlen(P);
 +
        pi[0] = 0; q = 0;
 +
        for(k=1; k<m; k++)
 +
        {
 +
                //niezmiennik: q=pi[k-1]
 +
                while(q>0 && P[k] != P[q])
 +
                        q=pi[q-1];
 +
                if(P[k] == P[q])
 +
                        pi[k] = ++q;
 +
                else
 +
                        pi[k] = 0;
 +
        }
 +
}
 +
</source>
 +
 
 +
== Algorytm Knutha-Morrisa-Pratta ==
 +
Generalnie idea algorytmu jest bardzo prosta. Niech n oznacza długość tekstu T, a m - długość wzorca P. Problem WW można bardzo prosto rozwiązać sprawdzając dla każdego i, czy kolejne m pozycji się zgadza. Takie sprawdzanie jest jednak bardzo nieefektywne, gdyż dla pesymistycznego przypadku wychodzi nam złożoność rzędu <math>n^2</math>. Taki algorytm nazywany jest algorytmem N ("naiwny"). Można, jednak, taki sam pomysł napisać tak, aby działał liniowo. Zauważmy, że nie trzeba za każdym razem "przesuwać się" w tekście T o jedną pozycję. Czasami możemy zrobić duży skok. To zdecydowanie polepsza złożoność algorytmu. Załóżmy, że mamy policzoną  tablicę '''''pi'''''. Dzięki temu wiemy, że gdy na pozycji j występuje niezgodność wzorca z tekstem, możemy j ustawić na '''''pi[j]''''' (dlatego, że na pewno '''''pi[j]''''' pierwszych liter wzorca zgadza się z '''''pi[j]''''' ostatnich liter wzorca) i sprawdzać dalej, pomijając trochę liter.
 +
 
 +
Poniższy program rozwiązuje zadanie [http://pl.spoj.pl/problems/KMP/]
 +
<table width="100%">
 +
<tr>
 +
<td valign="top">
 +
<source lang="cpp">
 +
#include <cstdio>
 +
#include <string>
 +
 
 +
using namespace std;
 +
 
 +
int  n, m, k, q, pi[1000001];
 +
char  P[1000001]; // P[] - wzorzec o dlugosci m
 +
char  T[1000001]; // T[] - tekst o dlugosci n
 +
 
 +
void CPF() // obliczanie funkcji prefiksowej Knutha
 +
{
 +
//  tak samo, jak powyżej
 +
}
 +
 
 +
void kmp()
 +
{
 +
    int q=0;
 +
    //  n = strlen(s);
 +
    for(int i=0; i<n; i++)
 +
    {
 +
        while(q>0 && T[i] != P[q]) q = pi[q-1];
 +
        if (T[i] == P[q]) q++;
 +
        if(q == m)
 +
        {
 +
            // znaleziono wzorzec !!!
 +
            printf("%d\n", i-m + 1); // plus jeden
 +
            q = pi[q-1];
 +
        }
 +
    }
 +
}
 +
 
 +
int main()
 +
{
 +
    int Test;
 +
    scanf("%d\n", &Test); //Test - liczba przypadków testowych.
 +
    while(Test--)
 +
    {
 +
        scanf("%d\n", &m);
 +
        scanf("%s", P); // m = strlen(P);
 +
//      scanf("%d\n", &n);
 +
        scanf("%s", T); n = strlen(T);
 +
        CPF();
 +
        if(m <= n) kmp();
 +
    }
 +
    return 0;
 +
}
 +
</source>
 +
</td>
 +
<td width="140" align="center">
 +
<adsense
 +
adclient="pub-2033664350513674"
 +
adslot="5958906648"
 +
adwidth="120"
 +
adheight="600"
 +
/>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
</table>
  
Ciąg dalszy nastąpi.
+
== Linki ==
Na razie zamieszczam link do notatek z Wikipedii [http://pl.wikipedia.org/wiki/Algorytm_KMP].
+
http://pl.wikipedia.org/wiki/Algorytm_KMP

Aktualna wersja na dzień 21:47, 25 gru 2008

Spis treści

Problem wyszukiwania wzorca (WW)

Mamy dane słowo T i wzorzec P. Nasze zadanie polega na tym, żeby znaleźć wszystkie pozycje występowania wzorca P w tekście P. Przy czym mówimy, że wzorzec P występuje na i-tej pozycji, wtedy i tylko wtedy, gdy począwszy od i-tej pozycji, wzorzec "pasuje" do tekstu.

Automaty skończone

Wyszukiwanie wzorca w tekście można realizować za pomocą pewnych automatów skończonych. Oto przykład automatu rozpoznającego w tekscie wzorzec "abaaba" :

Abaaba.gif

Funkcja prefiksowa Knutha

Dla słowa P[0..(m-1)] definiujemy funkcję prefiksową Knutha następująco:

 pi[0] = 0
 pi[k] = długość najdłuższego prefiksu słowa P[0..(k-1)] będącego sufiksem słowa P[1..(k)], k=1,...,n-1
int  m, k, q, pi[1000001];
char P[1000001]; // P[] - wzorzec o dlugosci m
 
void CPF() // obliczanie funkcji prefiksowej Knutha
{
    // m = strlen(P);
    pi[0] = 0; q = 0;
    for(k=1; k<m; k++)
    {
        //niezmiennik: q=pi[k-1]
        while(q>0 && P[k] != P[q])
            q=pi[q-1];
        if(P[k] == P[q])
            pi[k] = ++q;
        else
            pi[k] = 0;
    }
}

Algorytm Knutha-Morrisa-Pratta

Generalnie idea algorytmu jest bardzo prosta. Niech n oznacza długość tekstu T, a m - długość wzorca P. Problem WW można bardzo prosto rozwiązać sprawdzając dla każdego i, czy kolejne m pozycji się zgadza. Takie sprawdzanie jest jednak bardzo nieefektywne, gdyż dla pesymistycznego przypadku wychodzi nam złożoność rzędu <math>n^2</math>. Taki algorytm nazywany jest algorytmem N ("naiwny"). Można, jednak, taki sam pomysł napisać tak, aby działał liniowo. Zauważmy, że nie trzeba za każdym razem "przesuwać się" w tekście T o jedną pozycję. Czasami możemy zrobić duży skok. To zdecydowanie polepsza złożoność algorytmu. Załóżmy, że mamy policzoną tablicę pi. Dzięki temu wiemy, że gdy na pozycji j występuje niezgodność wzorca z tekstem, możemy j ustawić na pi[j] (dlatego, że na pewno pi[j] pierwszych liter wzorca zgadza się z pi[j] ostatnich liter wzorca) i sprawdzać dalej, pomijając trochę liter.

Poniższy program rozwiązuje zadanie [1]

#include <cstdio>
#include <string>
 
using namespace std;
 
int  n, m, k, q, pi[1000001];
char P[1000001]; // P[] - wzorzec o dlugosci m
char T[1000001]; // T[] - tekst o dlugosci n
 
void CPF() // obliczanie funkcji prefiksowej Knutha
{
// tak samo, jak powyżej
}
 
void kmp()
{
  int q=0;
  // n = strlen(s);
  for(int i=0; i<n; i++)
  {
    while(q>0 && T[i] != P[q]) q = pi[q-1];
    if (T[i] == P[q]) q++;
    if(q == m)
    {
      // znaleziono wzorzec !!!
      printf("%d\n", i-m + 1); // plus jeden
      q = pi[q-1];
    }
  }
}
 
int main()
{
  int Test;
  scanf("%d\n", &Test); //Test - liczba przypadków testowych.
  while(Test--)
  {
    scanf("%d\n", &m);
    scanf("%s", P); // m = strlen(P);
//   scanf("%d\n", &n);
    scanf("%s", T); n = strlen(T);
    CPF();
    if(m <= n) kmp();
  }
  return 0;
}

Linki

http://pl.wikipedia.org/wiki/Algorytm_KMP

Osobiste