SelectSort

Z RNO-Wiki

Sortowanie przez wybór (ang. select sort) jest bardzo prostą metodą sortowania opierającą się na wyborze minimalnego elementu.

W każdym kroku wyszukuje się element minimalny, po czym ustawia się go na początku przetwarzanej tablicy. Następnie przesuwa początek w prawo.

Najprościej jest chyba wyjaśnić to poprzez napisanie algorytmu w języku w C++

int T[1000000]; // tablica do posortowania
int n; // liczba elementów do posortowania
 
void select_sort()
{
	for (int i=0; i<n; i++)
		for (int j=i+1; j<n; j++)
			if ( T[i] > T[j] ) swap( T[i], T[j] );
}

Rafał Nowak 18:44, 2 sty 2008 (CET)

Osobiste